Η Τουρκία δεν βλέπει καμία άλλη λύση εκτός από τη συμφωνία για τις εξαγωγές σιτηρών που έχει συνάψει η Ουκρανία με τη Ρωσία…