Την θέση ότι η φρούρηση πολιτικών προσώπων γίνεται μόνο από ειδικούς αστυνομικούς της επιλογής τους μετά από ειδική…