Η ομάδα της DEFENCE ReDEFiNED εύχεται καλή δύναμη στον Δρ. Νικόλα Α. Ιωαννίδη για την ανάληψη των καθηκόντων του στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης…