Ένα πανόραμα των νέων δυνατοτήτων που απέκτησαν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (και άλλων που αναμένεται να αποκτήσουν), θα δει το κοινό…