Το Συμβούλιο ενέκρινε χθες το προσχέδιο διοικητικής διευθέτησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Υπουργείου Άμυνας των…