ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

Υπηρεσία Ασθενοφόρων | Εκπαίδευση στα Θαλάσσια Σωστικά Μέσα από τη Διοίκηση Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς

Υπηρεσία Ασθενοφόρων | Εκπαίδευση στα Θαλάσσια Σωστικά Μέσα από τη Διοίκηση Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς

Η εκπαίδευση περιλάμβανε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα που αφορούσαν στις διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά την εγκατάλειψη πλοίου…

Pin It on Pinterest