Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αποφάνθηκε ομόφωνα ότι οι “υπερ-ορθόδοξοι” άνδρες θα υπηρετούν πλέον υποχρεωτική στρατιωτική θητεία….