Ο Δρ. Κίκιρας αναφέρθηκε αρχικά στην προσέγγιση των αναδυόμενων τεχνολογιών (Emerging Disruptive Technologies – EDTs) και την εφαρμογή τους στον τομέα της άμυνας…