Περισσότερες από 20 χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ελλάδας για συνδρομή…