Η παραίτηση του Πρωθυπουργού της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης της Λιβύης Φαγέζ Αλ Σάρατζ δεν θα επηρεάσει τη…