Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ότι πρόκειται για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου στα πρότυπα της σχέσης ΕΕ-Καναδά, όπως…