Στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ «ΝΙΚΗΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2020» πέραν της ανάπτυξης, ασφάλειας και λειτουργίας όλων των κλιμακίων Διοικητικής Μέριμνας …