Κατά τη σύνοδο συζήτησαν αναφορικά με την εφαρμογή της Ατζέντας Ανάπτυξης Πολέμο και την ικανότητα διεξαγωγής Πολύ-Πεδιακών Επιχειρήσεων…