Στις 27 Σεπτεμβρίου 1831, δολοφονείται ο πρώτος κυβερνήτης του σύγχρονου Ελληνικού κράτους, Ιωάννης Καποδίστριας…