Νέα NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία από τον σταθμό της Σμύρνης σύμφωνα με την οποία έχει παραβιαστεί το αποστρατικοποιημένο καθεστώς της Χίου…