Στο συμπέρασμα ότι τα στρατιωτικά δεδομένα στην Κύπρο το 2023 όσον αφορά τις Τουρκικές Κατοχικές Δυνάμεις (ΤΚΔ), παραμένουν