Προτεραιότητα η ανάπτυξη αποτελεσματικών δράσεων για την βελτίωση και προαγωγή της ελκυστικότητας των στρατιωτικού χαρακτήρα μνημείων…