Με την διεξαγωγή της άσκησης “Γαλάζια Πατρίδα” η λεγόμενη “Στρατιά Αιγαίου” του Τουρκικού στρατού διεξήγαγε άσκηση απόβασης στρατευμάτων…