Μηχανοποιημένες δυνάμεις που αποτελούνται από κύρια άρματα μάχης και οχήματα μάχης πεζικού εξακολουθούν να αποτελούν