Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ανταποκριθεί σε συνολικά 6451 πυρκαγιές Παγκύπρια. Από αυτές, οι 3445 αφορούσαν πυρκαγιές υπαίθρου και οι 3006 αφορούσαν αστικές πυρκαγιές…