Επιτυχόντες θεωρούνται οι πρώτοι 100 σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Δείτε τον πίνακα με τις βαθμολογίες…