Η HENSOLDT προωθεί την ανάπτυξη ενός συστήματος προειδοποίησης για αποφυγή σύγκρουσης των UAVs τόσο πολιτικής…