Σήμερα, οργανώσεις και φορείς συνεχίζουν τον αγώνα για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων από τους Τούρκους…