Ένα από τα πιο κλασικά βιβλία σχετικά με τον ανταρτοπόλεμο που γράφτηκε τον 20ο αιώνα είναι αδιαμφισβήτητα το βιβλίο…