Οι πυρκαγιές, οι οποίες για ένα ακόμη καλοκαίρι αφανίζουν την χλωρίδα και την βιοποικιλότητα της Ελλάδας, σε συνδυασμό με τις βάσιμες…