Το ερπυστριοφόρο πυροσβεστικό όχημα JUMBO TRACK MULTI αποτελεί μια αυτόνομη μονάδα υποστήριξης, διάσωσης και πυρόσβεσης…