Τα εννέα κράτη, που διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια, τα ενισχύουν εν μέσω της ένοπλης σύρραξης στην Ουκρανία και της ευρύτερης επιδείνωσης…