Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021, υπεγράφη ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του…