Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι, γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων Πυροσβεστών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση…