Το ΓΕΕΦ δημοσιοποίησε φωτογραφίες από την ΤΑΜΣ «ΔΡΟΜΕΑΣ» της Διοίκησης Καταδρομών, μιας άσκησης που διαχρονικά καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο των Καταδρομέων…