Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών (ΣΑΓΕ) δημιουργήθηκε Διεύθυνση Διαστήματος και Διεύθυνση Επικοινωνιών-Πληροφορικής…