Η ενότητα “Πολυχωρικές και δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις – Τάσεις και λύσεις” που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου…