48 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο…