Η άσκηση, η οποία διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας έχει ως σκοπό την…