Η παρουσίαση των πολεμικών σχεδίων είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς σκιαγραφεί την ευρύτερη εικόνα της ετοιμότητας και των στόχων των δύο αντιπάλων…