Η πρώτη αποφασιστική νίκη των Βυζαντινών η οποία παλινόρθωσε την δυναστεία των Κομνηνών ήταν, η μάχη του Λεβουνίου…