Το Υπουργείο Άμυνας με μια λιτή ανακοίνωση αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση σχετικά με το περιστατικό που συνέβηκε σε Στρατόπεδο…