Εύλογο είναι το ερώτημα κατά πόσο η παγκοσμιοποίηση έχει αλλάξει την ισχύ των κρατών, την διαδικασία λήψης αποφάσεων και την κοινωνική …