Οι εισαγωγές μεγάλων όπλων από τα ευρωπαϊκά κράτη αυξήθηκαν κατά 47% μεταξύ 2013-17 και 2018-22, ενώ το παγκόσμιο επίπεδο των…