Η άσκηση δέχεται διεθνείς συμμετοχές και θεωρείται από τις πιο υψηλές σε επίπεδο και δυσκολία ασκήσεις περιπόλων μάχης…