Από 02 έως 04 Νοεμβρίου 2021, διεξάγεται η προγραμματισμένη Τακτική Άσκηση Στρατηγείων μεγάλης κλίμακας, με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΟΣ – 2021»..