Ο Κυπριακός λαός με πρωτοστάτη τον Μητροπολίτη Κιτίου Νικόδημο Μυλωνά, εξεγείρεται με αίτημα την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα…