Η άλωση της Βασιλεύουσας το 1453 μοιάζει να αποτελεί μια από τις πιο βαθιές πληγές στο Ελληνικό συλλογικό γίγνεσθαι…