Ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, προχώρησε σε δηλώσεις με το πέρας της άσκησης “ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΣΤΡΑΠΗ 21”…