Σχηματισμοί και Διοικήσεις του ΓΕΕΦσχεδίασαν και εκτέλεσαν επιμέρους ασκήσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας…