Συνολικά ορκίστηκαν 72 Κελευστές, εκ των οποίων 7 από την Κύπρο και 3 από την Γεωργία…