Το νέο πακέτο εξοπλισμού, αξίας 19,7 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει την παράδοση έξι ρυμουλκούμενων πυροβόλων M777 και πυρομαχικών…