Σύμφωνα με επίσημες τουρκικές πηγές, στην άσκηση EFES 2022 συμμετέχει προσωπικό από 37 χώρες…