Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Μονάδας Αεροπορικής Πτέρυγας της Αστυνομίας (ΜΑΕΠ) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα…