Είναι σταθερή και αδιαπραγμάτευτη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, η επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, δήλωσε ο ΥΠΑΜ, μιλώντας στο μνημόσυνο…